Tarieven


U betaalt de contributie voor de wekelijkse groepsavonden en voor het jaarlijkse kamp. Als uw kind niet meegaat op kamp, wordt er geen deel van de contributie terugbetaald. Dit geldt ook bij tussentijdse afmelding. Om uw kind aan te melden klik hier

De contributiegelden worden door middel van ClubCollect gefactureerd. Dit vindt jaarlijkse in de eerste maanden van het seizoen per email plaats.

De contributie bedraagt voor:

  • Kinderen tot en met groep 6:                                              € 83.-
  •  Kinderen groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs:            € 88.-
  •  Leiding in Opleiding (L.I.O.)                                                 € 55.-