Privacy


25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze stichting. Hier kunt u de begeleidende brief downloaden van onze penningmeester. Klik hier voor de download.

Zie hier onze privacy policy.