Tarieven

tarieven

U betaalt de contributie voor de wekelijkse groepsavonden en voor het jaarlijkse kamp. Als uw kind niet meegaat op kamp, wordt er geen deel van de contributie terugbetaald. Dit geldt ook bij tussentijdse afmelding.

De contributiegelden worden door middel van ClubCollect gefactureerd. Dit vindt jaarlijks in de eerste maanden van het seizoen per email plaats.

De contributie bedraagt voor:

Kinderen tot en met groep 6:€ 87.-
Kinderen groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs:€ 92.-
Leiding in Opleiding (L.I.O.)€ 59.-

Clubcollect

Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Indien Stichting Jeugdwerk Obdam nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zult u binnenkort een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de penningmeester/ledenadministrateur of via www.clubcollect.com.

Sluit je aan bij de gezelligste vereniging van Obdam!

Stichting jeugdwerk Obdam staat altijd open voor nieuwe leden. Klik hieronder om uw kind aan te melden.