Waar we voor staan...

Stichting jeugdwerk Obdam heeft als doel om kinderen op een speelse en verantwoorde wijze te laten spelen en omgaan met elkaar. Dit doen we in leeftijdsgroepen van 6 t/m 16 jaar. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten worden er door de leiding verschillende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn onder te brengen in drie gebieden, te weten: sport en spel, creativiteit en “buitenleven”. Dit alles levert voor kinderen en leiding een plezierige en gezellige vrijetijdsbesteding op.

 

Basisregels

Bij Stichting Jeugdwerk Obdam staat gezelligheid, humor en plezier voorop. Tevens biedt het Jeugdwerk een veilige omgeving voor de kinderen. Om dit te behouden zijn de volgende regels opgesteld voor zowel de leiding als kinderen:

De basisregels
  • Ga respectvol met elkaar om.
  • Met het gebouw en de materialen gaan we zorgvuldig om.
  • Luister naar elkaar en naar de groepsleiding.
  • Pesten mag niet, we houden het gezellig met elkaar.
  • Schelden en grof taalgebruik past niet binnen het Jeugdwerk.
  • Bij problemen of vragen ga je altijd naar je leiding.
  • Zorg dat je op tijd bent voor de groepsavond en na de groepsavond ga je weer op tijd naar huis.
  • Meld je altijd af als je niet kunt komen!
  • Houd je aan de regels…